Amfora med mand og fløjtespillende kvinde (A) og yngling med en lyre og fløjtespillende kvinde (B). Græsk CC0

Amphora with a man and a woman playing flute (A), a youth with a lyre and a woman playing flute (B).
Greek, c. 440 BC

Fired clay, red-figure technique. 22,4 cm
Inventory number: H617

Enlarge photo
Download