Hydria med vognscene (bug) og dyrefrise (skulder). Gr├Žsk CC0

Euphiletosmaleren
Hydria with chariot scene (body) and an animal frieze (shoulder).
Greek, c. 520 BC

Download