Hydria med vognscene (bug) og dyrefrise (skulder). Græsk CC0
Euphiletosmaleren
: before 530 BC
: after 510 BC

Hydria with chariot scene (body) and an animal frieze (shoulder).
Greek, c. 520 BC

Fired clay, black-figure technique. 28,5 cm
Inventory number: H573

Enlarge photo
Download