Amfora med Dionysos mellem silener (A) og vognscene (B). Gr├Žsk CC0

Euphiletosmaleren
Amphora with Dionysos among sileni (A) and chariot scene (B).
Greek, 520 BC-510 BC

Download