Amfora med Herakles' og Apollons kamp om den delfiske trefod (A) og krigere, der tager afsked (B). Gr├Žsk CC0

Bompasgruppen
Amphora with Herakles and Apollo, struggling for the Delphic tripod (A) and warriors departing (B).
Greek, c. 500 BC

Download