Amfora med Dionysos og mænader (A) og en kvinde mellem to krigere (B). Græsk

Amphora with Dionysos and maenads (A) and a woman between two warriors (B).
Greek, c. 500 BC

Fired clay, black-figure technique. 24,1 cm
Inventory number: H518

Enlarge photo