Lekyth med Dionysos blandt silener, mænader og ynglinge. Græsk CC0
Athen 581-klassen
: before 500 BC
: after 475 BC

Lekythos with Dionysos among sileni, maenads and youths.
Greek, c. 500 BC

Fired clay, black-figure technique. 19,1 cm
Inventory number: H515

Enlarge photo
Download