Lekyth med Dionysos mellem silener og mænader. Græsk CC0
Athen 581-klassen
: before 500 BC
: after 475 BC

Lekythos with Dionysos among sileni and maenads.
Greek, 500 BC-490 BC

Fired clay, black-figure technique. 17,4 cm
Inventory number: H514

Enlarge photo
Download