HESSELHOLDT & MEJLVANG : THIS MOMENT IS THE BEGINNING

9. FEBRUAR - 31. AUGUST 2019

Snart vil et stort hvidt flag og en hvid blomsterkrans kunne ses på sejrsgudinden på taget af Thorvaldsens Museum. I en ny stor udstilling går kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang i dialog med Thorvaldsen, og skaber en totalinstallation, der forholder sig til Thorvaldsen og hans politiske samtid. En tid hvor revolutionære ideer blomstrede, og klassernes fronter blev rystet.

Tildækkede buster. Kunstnere med fuldskæg. Kristus, der vogter over åndende tæpper. Det er blot nogle af de ting, du vil kunne opleve i Hesselholdt & Mejlvangs nye udstilling THIS MOMENT is the BEGINNING på Thorvaldsens Museum.

Frihed, lighed og det flerkulturelle er nogle af temaerne i deres totalinstallation, der re-aktualiserer Thorvaldsen og hans politiske samtid. En tid, hvor revolutionære ideer blomstrede, og socialklassernes fronter blev rystede.

Dristige aktioner
Ved at placere et hvidt flag og en kæmpe krans ved sejrsgudinden Victoria på museets tag refererer kunstnerne til en aktion fra 1841: I forbindelse med museets rejsegilde satte kunstneren Bolette Puggaard en krans med en fransk trikolore på Thorvaldsens Museum for, i Thorvaldsens ånd, at slå til lyd for et brud mellem kunsten og kongemagten. Dette ønske om kunstens frigørelse fra kongemagten blev først for alvor realiseret med enevældens ophør otte år senere.

Udsyn, fortid og nutid
Thorvaldsens Museum blev skabt til at huse den bedste samtidskunst. Det er også i dag
en af museets fornemste forpligtelser – at aktualisere Thorvaldsens kunst og samlinger
og gøre det i forhold til den omgivende virkelighed.

Udstillingen åbner med en udendørs happening ved kunstnerne efterfulgt af performance i museets forhal. Der vil derudover blive opført yderligere to performances over udstillingsperioden.

I samarbejde med Gallery V1 udgiver vi i slutningen af februar et udstillingskatalog.