Meddelelser fra Thorvaldsens Museum

 • Li meddelelser 2011

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2011

  English summaries
  165 p., ill.

  Indhold:
  Stig Miss: Forord

  I
  ISTANDSÆTTELSE AF THORVALDSENS MUSEUMS UDVENDIGE FACADER
  Svend Jakobsen: Principper for istandsættelse.
  Bo Kjeld Kierkegaard: Restaureringsetiske overvejelser.
  Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Pudsede murflader og trukne profiler.
  Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Sonnes frise
  Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Porte og vinduer
  Charlotte Thomsen Felding: Istandsættelse af udvendige porte, vinduer, gitre, bærende jern i facaderne samt sokkel og hovedtrappe.

  II
  Peter Brask: Natten & Dagen – og digterne. Poetisk rundskue om to tondi.
  Kristian Hvidt: Om stilhistorie og en alternativ frise.

  III
  Julie Lejsgaard Christensen: Unge øjne og friske stemmer. Brugerinddragelse i formidlingen af Thorvaldsens antiksamling.
  William Gelius: Eight Sculptures Defined by their Accesories.
  Margrethe Floryan & Peder Bøllingtoft: Målforholdet i Thorvaldsens skulpturer.

  IV
  Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra februar 2008 til juni 2011.

  ISBN: 978-87-7521-128-9 198 kr.
 • Li meddelelser 2008

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2008

  English summaries
  269 p., ill.

  Indhold:
  Stig Miss: Forord

  I
  Chris Fischer: Thorvaldsen og Rafael.
  Jelena Karpova: Bertel Thorvaldsens romerske kreds: den russiske billedhugger Samuil Hallberg.
  Jørn Lund: Sproget i Thorvaldsens dagbog og tidligere breve.
  Margrethe Floryan: Thorvaldsens Kristus – fortolket af Grundtvig og kendt af alverden.

  II
  Helle Salskov Roberts: En antik satyr i Thorvaldsens samling.
  Torben Melander: Thorvaldsens slangering – en drillepind.
  Kristine Bøggild Johannsen: Kunstens første materiale. Et bidrag til Campanarelieffernes receptionshistorie med udgangspunkt i Thorvaldsens Museums samlinger.

  III
  Ernst Jonas Bencard: Ny orden. Om opbygningen af http://brevarkivet.thorvaldsensmusum.dk.
  Kira Kofoed: Bertel Thorvaldsens Brevarkiv – historie og benyttelse.
  Inge Lise Mogensen: Thorvaldsens stambog.

  IV
  Line Esbjørn: Tilbygningen – en virtuel udvidelse af Thorvaldsens Museum.

  V
  William Gelius: Robert Risager – et interview.
  Margrethe Floryan: Modeller, moduler m.m. Nyindretningen af museets underetage 2001-2007.

  VI
  Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra november 2003 til januar 2008.

  ISBN: 978-87-7521-113-5 149 kr.
 • Li meddelelser 2003

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003

  English summaries
  204 p., ill.

  Indhold:
  Stig Miss: Forord

  I Jason
  Stig Miss: Tilblivelsen af Jason med det gyldne skind – de samtidige kilder.
  Chr. Gorm Tortzen: Thorvaldsens Jason – ikke antikkens.
  Clara Elisabeth Bryld: Hvorfor Jason?
  Flemming Johansen: Den antikke mandskrop – og så Jasons.
  Margrethe Floryan: Jasons skæbne. Om Thomas Hope, hans huse og hobbies.
  Mikkel Bogh: Aus der Ferne – Privat, fremmed og offentligt i Thorvaldsens Jason.
  Torben Melander: Et antikt Jason forbillede? Og Kampen om Det gyldne Skind.
  Charlotte Christensen: De heroiske døde og den levende helt.
  Henrik Holm: Thorvaldsens Jason med det gyldne skind som ophævelsen af antikken.
  Else Marie Bukdahl: Thorvaldsens Jason fortolket i lyset af 80’ernes danske skulptur.
  Nikolaj Jason: Thorvaldsens Jason. En bibliografi.

  II Jason
  Naja Marie Aidt og Lars Frost: JASON. Tekstværk for to forfattere og kor.

  III Miscellanea
  Torben Melander: Grækenland i tidlige fotografier 1850-1900.
  Fani-Maria Tsigakou: Billeder fra Grækenland. Fra det malede indtryk til den fotografiske afbilding.
  Anders Monrad Møller: Om tilblivelsen af to Thorvaldsen medaljer og deres symbolindhold.

  IV
  Beretning for oktober 2001 til oktober 2003.
  Kristine Bøggild Johannsen: Navneregister.
  Kristine Bøggild Johannsen: Stedregister.

  ISBN: 87 7521 103 3 99 kr.
 • Li meddelelser 2001

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2001

  English and German summaries
  224 p. ill.

  Indhold:
  Stig Miss: Forord

  I
  Claus Bjørn: Fra skyfrit til tordenvejr. Hovedlinier i forholdet mellem Danmark og Hertugdømmerne ca. 1780-1848 – en skitse.
  Hans Schultz Hansen: Den slesvig-holstenske bevægelse 1815-1848.
  Thomas Riis: Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten.
  Juliane Engelhardt: Ueberhaupt glauben wir uns als dänische Bürger. Slesvig-holstensk helstatspatriotisme 1784-1814.
  Dieter Lohmeier: Da den tysksprogede litteratur i Hertugdømmerne blev slesvig-holstensk.
  Vibeke Winge: Dansk og Tysk i Slesvig.
  Heinrich Detering: Gyldne dage i Kiel. Danmarks anden universitetsby i Guldalderen.
  Heinrich Anz: Den “tyske” Oehlenschläger.
  Sven-Aage Jørgensen: Den gale Moltke eller Excentriciteten i centrum. Det tysk-danske litterære milieu i København ved udgangen af det 18. århundrede.
  Gesa Snell: Ein merkwüdiger Krieg, man schlägt sich todt ohne sich zu hassen. Familien von Rosen og Treårskrigen.
  Heinrich Schwab: Meine Reise war nothwendig; der Erfolg hats gelehrt. Von den Aktivitäten des Kieler Professors Carl Friedrich Cramer, gerichtet auf die Kopenhagener Musikkultur um 1800.
  Carsten E. Hatting: C.E.F. Weyse, Altona og København.

  II
  Ejner Johansson: At tegne gips efter Thorvaldsen.
  Margrethe Floryan: Thorvaldsen blandt Slavere.
  William Gelius: Den gamle mand og hulen. Forslag til tolkning af et genremotiv af Ernst Meyer på Thorvaldsens Museum.
  Mogens Nykjær: Ludvig Abelin Schous Chione: Forlæg og mytefortolkning.
  Galina Kisslych: Eine Zeichnung von Bertel Thorvaldsen in der Sammlung des Staatlichen Puschkinmuseums für bildende Künste Moskau.

  III
  Nyerhvervelser til Thorvaldsens Museum.
  Kristian Barfoed: Thorvaldsens Museum. Fornyelse af bygningens kobbertag.
  Stig Miss: Beretning for Thorvaldsens Museum 1999 – 2001.
  Nana Bernhardt: Navneregister.

  ISBN: 87 7521 094 0 45 kr.
 • Li meddelelser 1998

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1998

  English summaries
  224 p. ill.

  Indhold:
  Stig Miss: Forord
  Allan De Waal: Det udgrænsende fællesskab.
  Stig Miss: Thorvaldsens Museum. Fra Rom til København.
  Margrethe Floryan: Italienische Reise.
  Anne Lise Thygesen: Bindesbøll og de polykrome facader.
  Solfrid Söderlind: Skulpturens plats i 1800-talets konstmuseum.
  Eva Henschen: Lyset i Thorvaldsens Museum.
  Bente Lange: Se, museet smiler.
  Marit Ramsing: Loftdekorationerne i Thorvaldsens Museum.
  Ulla Houkjær: Grotesketraditionen og loftmalerierne i Thorvaldsens Museum.
  Torben Melander: Thorvaldsens Museum – Dekoration og rumdisposition – Skitse til et program.
  Line Bregnhøi: Teknologi og restaurering.
  Eduard Troelsgaard: Konstruktionerne i Thorvaldsens Museum.
  Gertrud With: Thorvaldsens Museum. Museum og Mausoleum.
  Gregory Bryan Kobett: Thorvaldsens Museums ætsede glasruder.
  Hans Dam Christensen: Kritiske betragtninger over Thorvaldsens Museum som tegn.
  Hannemarie Ragn Jensen: Jørgen Sonnes Frise – et oprør mod det gamle hierarki og de etablerede normer.
  Erik Mortensen: Thorvaldsens Museum. Den kulturpolitiske, sociale og politiske kontekst.
  Susanne Thestrup Truelsen og Niels Frithiof Truelsen: Thorvaldsens Museum og Faaborg Museum.
  Thomas Kappel: Arkitekt Jørgen Bo og kælderens indretning 1966-73.
  Otto Käszner: Vedligeholdelsen af et stort europæisk arkitekturmonument.
  Torben Scønherr: Pladsen foran Thorvaldsens Museum.
  Karen Zahle: Huset, byen og fremtiden.

  ISBN: 87 7521 087 8 99 kr.
 • Li bulletin 1997 butik

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1997

  Bulletin 1997
  All texts in English or German
  197 p., ill.

  Content:
  Stig Miss: Foreword
  Hans Vammen: National Internationalism – The Danish Golden Age Concepts of Nationality.
  Sven-Aage Jørgensen: Baggesen zwischen Holger Danske und Hermann der Cherusker.
  Kasper Monrad: History and Danish Golden Age Painting.
  Robert Rosenblum: Danish Golden Age Painting: An International Perspective.
  Werner Busch: Skizze, Atmosphäre und Bildgesetzlichkeit. Die unklassische Landschaft 1770-1850.
  Flemming Lundgreen-Nielsen: Grundtvig and Copenhagen during Denmark´s Golden Age.
  Klaus P. Mortensen: Demons of the Golden Age. Hans Christian Andersen and Søren Kirkegaard.
  Leif Grane: The Incipient Breakdown of the Humanist-Christian Cultural Synthesis in Denmark.
  Bruce H. Kirmmse: I am a friend of difficulties or Kirkegaard Against the Coteries.
  Flemming Conrad: The Sorø School of Poets 1825-1850.
  Hannemarie Ragn Jensen: The Decoration of the Vestibule at University of Copenhagen, Frue Plads.
  Tobi Tobias: I dream a world: the Ballets of August Bournonville.
  John Bergsagel: The Impact of Italy on Danish Music.

  Miscellaneous
  Andreas Priever: Welch freudige Ueberraschung – Zu Bertel Thorvaldsens Besuch in Leipzig.
  Marzena Królikowska-Dziubecka: A Portrait of Copernicus from the Print Room of the Warsaw University Library.
  Per Jacobsen: Thorvaldsens Museum New Courtyard Pavement.
  Stig Miss, Eva Henschen, Gertrud With, Thomas Lederballe: Some Recent Acquisitions.

  ISBN: 87 7521 083 5 45 kr.
 • Li meddelelser 1994

  Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1994

  English summaries
  230 p., ill.

  Indhold
  Stig Miss: Forord
  Hans Vammen: Guldalderens danske samfund-en syntetisk karakteristik.
  Ragni Linnet: Guldalderens billedudtryk i filosofisk optik.
  Flemming Conrad: Guldaldertidens selvforståelse og guldalderbegrebets dannelse – Nogle betragtninger fra litteraturhistorisk hold.
  Torsten Gunnarson: Natur och Konst – Förhållandet mellan natur, naturstudier och idealisering i den danska guldålderns landskapsmåleri.
  Steffen Werner: Deutsche und dänische Malerei in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts inhaltlich und formal verglichen am Beispiel der Landschafts- und Vedutenmalerei.
  Kasper Monrad: Tyske forbilleder – Frederik Sødring og Christen Købke og München-skolens malere.
  Hannemarie Ragn Jensen: Genrernes forvandling i 1. halvdel af det 19. århundrede.
  Margit Mogensen: De flittige kvindehænder – Juels og Eckersbergs portrætter i patriotisk lys.
  Torben Holck Colding: Hornemans Pasteller.
  Jens Peter Munk: Kunstnerportræt – selvportræt. Om guldalderkunstnernes sociale og kulturelle selvforståelse, når de portrætterer sig selv og hinanden.
  Søren Kjørup: Guldalderforskningens paradigmer – Eksemplificeret på et maleri af Wilhelm Bendz.
  Ida Haugsted: Den gode smag – Design og håndværk på Charlottenborg i 1830’erne.
  Erik Mortensen: 1840’ernes politisering – En tolkning af et maleri af P. C. Skovgaard samt nogle mentalhistoriske og stilhistoriske betragtninger.
  Jørgen I. Jensen: Den afsondrede, fjerne kirke – En kirkehistorisk udfordring hos guldaldermalerne.
  Leif Ludwig Albertsen: Goethes polemiske alternativ til Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke.
  Bjarne Jørnæs: Dannecker og Thorvaldsen.
  Kirsten-Elisabeth Høgsbro: N. L. Høyen og Chr. J. Thomsen.
  Charlotte Christensen: Med den skarpe pen – Holger Drachmann og Eckersbergskolen.
  Ejner Johansson: Et brev fra H. C. Andersen til Thorvaldsen.

  ISBN: 87 7521 065 7 45 kr.