Bg_logo_top

Fotobestilling

Reproduktioner af museets værker kan købes og bestilles i forbindelse med udgivelsen af publikationer m.m.

A827 Amor og Anakreon
Bertel Thorvaldsens relief Amor og Anakreon, 1828.

Ved bestilling oplyses emnet for publikationen, samt hvilke værker, der ønskes gengivet. Museet kan mod yderligere betaling arrangere en nyoptagelse af et værk, der ikke allerede er fotograferet.

For priser m.m. kontakt:

Thorvaldsens Museum
Tlf.: 33 32 15 32
Træffetid: mandag til fredag kl. 9.00-16.00
Eller send en mail.

Reproduktionsbetingelser

• Fotografiet skal gengives ubeskåret, og der må ikke manipuleres med det uden særlig aftale med museet.

• Der skal i forbindelse med reproduktionen gøres opmærksom på kunstnerens navn, værkets titel og fotografens navn samt at værket tilhører Thorvaldsens Museum.

• Et eksemplar af den publikation, hvori reproduktionen forekommer, skal sendes
vederlagsfrit til museets bibliotek med mindre andet aftales.

• Fotografiet må ikke uden tilladelse fra museet videregives til andre, kopieres eller anvendes til andre formål end det oplyste.

• Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i produktionsperioden, d.v.s. alle digitale gengivelser af museets værker skal slettes umiddelbart efter brug.

• Der skal ved visse fotografier betales reproduktionsafgift til fotografen.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor