Bg_logo_top

Arkivet - et dokumentationscenter

om Thorvaldsen

Hyldestdigte, kærlighedsbreve og store kunstkontrakter – Thorvaldsens arkiv er en uvurderlig kilde til viden om både dagligdagen og kunsten i den verdensberømte billedhuggers liv.

Thorvaldsens laksegl
Thorvaldsens laksegl.

På Thorvaldsens Museum findes en enorm samling af mere end 8000 dokumenter fra, til og om den verdensberømte billedhugger. I dokumenterne møder man Thorvaldsens familie, danske og udenlandske venner, europæiske kulturpersonligheder, fyrster, adelsmænd, kunstnere, kunstinteresserede og kunder, som havde tilknytning til den bedst kendte danske kunstner i 1800-tallets første halvdel.

Hovedkilden til vores viden om Thorvaldsen

Arkivet er primærkilden til vores viden om Thorvaldsens liv og værk. Her kan alle Thorvaldsen-interesserede læse alt fra kærestebreve til dagbogsnotater, korrespondance med kunstnerkolleger, artikler, forretningsbreve, hyldestdigte og taler til billedhuggeren m.m. Dokumenterne uddyber ikke bare forståelsen af Thorvaldsens værker, men giver også et uvurderligt indblik i datidens kunstneriske, sociale, sproglige og politisk-historiske forhold. For nationale og internationale Thorvaldsen-forskere er arkivet en guldgrube af stof, som i mange år fremover vil kunne generere stof til artikler, bøger, udstillinger, m.m.

Udgivelsen af dokumenterne

Udgivelsen af dokumenterne finder sted i to etaper: På Bertel Thorvaldsens 238 års fødselsdag 19.11.2008 åbnede den digitale version af Arkivet på adressen: http://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk

Indtil 2011 blev alt det p.t. kendte kildemateriale gjort tilgængeligt på nettet i afskrifter, og alle dokumenter på Thorvaldsens Museum kan ses i faksimile i form af scanninger.

Men tilgængeliggørelse er ikke alt: For at få det fulde udbytte af dokumenterne vil de i projektets anden etape – fra 2013 og fire år frem – blive underlagt en kritisk forskningsmæssig bearbejdning. Eller sagt med andre ord: Dokumenterne skal sættes ind i deres kontekst; vi ønsker at forstå hvad, de handler om, og hvad, de er kilde til.

Formålet er at skabe et veritabelt Thorvaldsen-leksikon, der kan gøre os klogere på billedhuggeren og hans kunst. Dette forskningsarbejde vil primært udmønte sig i to hoveddele: Tusindvis af forklarende kommentarer til dokumenterne og talrige uddybende artikler til forskellige tværgående emner i materialet.

Kun en mindre del af materialet er hidtil blevet bearbejdet på denne grundige facon.

Nyudviklet, internetbaseret opslagsværk

Dokumenterne udgives på deres originalsprog, dansk, italiensk, tysk, fransk o.a. De forklarende kommentarer, referenceartikler, billeder, biografier, kronologiske oversigter, registre, søgemuligheder, m.m. danner tilsammen et brugervenligt opslagsværk, hvor man nemt kan finde det, man søger, eller hvor man kan vælge at gå på lystvandring i de enorme stofmængder.

Projektets første etape blev støttet af Velux Fonden, og det netbaserede Brevarkiv er udviklet i samarbejde med designgruppen Oncotype.

Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har generøst besluttet at støtte projektets anden etape. Der oprettes i 2013 et forskningscenter på Thorvaldsens Museum, der har til opgave at undersøge de skriftlige kilder til Bertel Thorvaldsens værk. De to fonde har tilsammen bevilget 7.627.646, – kr. til et fireårigt forskningsprojekt, der skal beskæftige fire videnskabelige medarbejdere og to studenter. Der er tale om en sjælden stor forskningsbevilling til et dansk museum.

Enestående virtuel verden

Netpubliceringen af det arkivalske materiale er en del af Det virtuelle Thorvaldsens Museum, som har gjort museet til en frontløber i digitaliseringen af de danske kunstmuseers kulturværdier. En indsats, som i foråret 2008 blev præmieret med Bikubenfondens museumspris.

Besøg Arkivet her.

C18v Brevarkiv Brevudkast fra Thorvaldsen til vennen Herman Schubart 22.7.1809 med skitser og skriveøvelser. Læs brevet her.

C18v Brevarkiv Brev fra Thorvaldsen til Kunstakademiet 22.4.1801. Læs brevet her.

C18v Brevarkiv
Thorvaldsen blev i 1838 udnævnt til Københavns første (og stadig eneste!) æresborger. Se hele æresborgerbeviset her. Klik på “Se original” øverst til venstre i dokumentet.

Inv.nr. m1 1797, nr. 7.
Klik her for at se og læse det eneste kendte brev fra Thorvaldsens mor til sønnen i Rom fra 1797. Klik på ”Se original” øverst til venstre i dokumentet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor